Het bestuur

Het bestuur van de ijsclub telt acht leden plus een team vrijwilligers. Ze delen een passie: schaatsen. Ze zetten zich in zodat mensen uit Oostvoorne en omgeving bij goede vorst gezellig en veilig kunnen schaatsen.

Wim Sjoukes
voorzitter

Bestuurslid sinds 2006

Anneke Monster
secretaresse

Bestuurslid sinds 1987

Els de Jong
penningmeester

Bestuurslid sinds 2000

Rob Bik
notulist

Bestuurslid sinds 2010

Jos Zijlstra
lid

Bestuurslid sinds 1995

Arta Zevenbergen
lid

Bestuurslid sinds 2017

Dirk Noordergraaf
lid

Bestuurslid sinds 2014

Marceline
van den Berg

lid

Bestuurslid sinds 2014

© izicontent b.v.

Delen